måndag 10 december 2012

Berberis ökar svartrostangrepp

Svartrost, orsakad av svampen Puccinia graminis, är en allvarlig sjukdom i stråsädesgrödor i stora delar av världen. Patogenen P. graminis har två värdväxter, en gräsvärd på vilken den orsakar svartrost samt en mellanvärd, berberis.
 
Svartrost i havre
Sedan berberislagen försvann 1994 har problemen med svartrost i havre ökat i Sverige, och även om svartrost idag inte är ett problem i vete så finns förutsättningar för allvarliga utbrott. Senaste stora utbrottet i vete var på 1951 då en tredjedel av landets skörd förstördes pga svartrost.  I början av 2000-talet upptäcktes i Östafrika en ny, aggressiv ras av svartrost i vete som sedan dess spridit sig till Iran där Berberis odlas. Med anledning av svartrostens återkomst har Anna Berlin tittat närmare på svampen i en doktorsavhandling vid SLU.

P graminis på berberisbuske
I avhandlingen konstateras bl a att den ökade förekomsten av berberis bidragit till att svartrost i havre ökat, och berberisökningen skulle kunna innebära en risk för svenskt lantbruk om den aggressiva arten når Sverige.
Skålrost av patogenen P graminis på berberisblad
Svartrost går att bekämpa kemiskt, men eftersom att sjukdomsförloppet får väldigt fort så är det väldigt viktigt att upptäcka svampen i tid. I avhandlingen konstateras även att ur ett lite längre perspektiv är det också verksamt att ta bort Berberisbusken, då färre buskar skulle ge mindre svartrost. Läs mer om svartrost i Anna Berlins avhandling som du hittar här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar