onsdag 5 december 2012

Monitor gav bäst effekt mot sandlosta

I ett försök i Skurup undersöktes under den gångna säsongen vilka preparat som hade bäst effekt på sandlosta.  I försöket utfördes kemisk behandling vid två tidpunkter - den 30 april samt den 8 maj. Best effekt och en skördeökning på 1850 kg hade en upprepad behandling med 12,5 g Monitor + 0,5 l vätmedel enligt tabellen nedan.

Källa: Växtskyddscentralen Alnarp


Sandlosta är höstgroende och finns ofta längs fältkanterna, men om man inte ser upp så drar man lätt in sandlostan längre in i fältet där den kan ge upphov till stora skördesänkningar. Lär er mer om sandlostan och luddlostan i filmen nedan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar