fredag 25 januari 2013

Kurs i ekologisk spannmålsodling

Den svenska efterfrågan på ekologisk spannmål, både till foder och bröd, är mycket stark och vi har idag ett stort importbehov. Ett problem är att skördarna är för låga både i höst- och vårspannmål. Hur kan de bli bättre? Den 7 februari ordnar HIR Malmöhus en ekologisk spannmålskurs.

Den kommer att handla om marknadsläget för olika spannmålsgrödor, ogräsbekämpning, växtnäringsförsörjning och vilka egenskaper man ska tänka på när man väljer sort.

Läs mer om kursen på http://www.hirmalmohus.se/?p=31215

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar