tisdag 8 januari 2013

Varför ökar inte veteskördarna?

Den danska rådgivarorganisationen Gefion har grävt lite i hur de danska veteskördarna förändrats under de gågna åren, och kan konstatera att skördeökningarna avstannat i jämförelse med tidigare år. Om de årliga skördeökningar som man hade på 80-talet hade fortsatt så skulle man enligt Gefion ha 1-1,5 ton högre skördar i Danmark idag.

Avkastning (hkg/ha) i Danmark 1961-2010 (Källa: faostat.fao.org)
Vad detta beror på har danska Gefion ett gäng olika förklaringar till. Delvis beror det på att större arealer vete odlas idag, vilket innebär att vete odlas även på sämre marker där man kanske tidigare valt att inte odla vete. Mer vetearealer innebär även att fler vetefält har vete som förfrukt vilket också påverkar skörden. Gefion bedömer att sortförädlingen bidrar till en skördeökning på 1% per år. Höstvetets potentiella skörd sägs dock vara ca 20 ton/ha, så det finns ju utrymme för förbättringar både vad gäller odlingsstrategi och förädling.

Avkastning (hkg/ha) i Sverige 1961-2010 (Källa: faostat.fao.org)
 
Tyvärr ser vi samma tendens i Sverige, och därför kommer sannolikt en hel del fokus läggas på denna fråga även i Sverige framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar