tisdag 26 februari 2013

Ny rådgivning ger dig koll på läget!

Lantbrukarnas administrativa börda upplevs som allt tyngre, och det är för många ett tidskrävande arbete att hålla sig uppdaterad på de regelverk som gäller gårdens verksamhet. För att underlätta för lantbrukaren och ge en ökad trygghet i att regelverket följs och inget missas så kommer HIR Malmöhus under året lansera rådgivningstjänsten "HIR Kollen". HIR Kollen omfattar allt som lantbruksföretagaren behöver ha löpande koll på för att vara säker på att uppfylla de regler (avser miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, arbetslagstiftning och djurskyddsregler) och åtaganden som verksamheten kräver.

Konceptet är under utveckling och testkörs under våren på ett antal gårdar, så exakt hur rådgivningen kommer se ut är ännu inte helt spikat. Tanken är dock att HIR Kollen ska kunna komplettera produktionsrådgivningen eller ges som separat rådgivning. På HIR Malmöhus hemsida kan man se exempel på vad som i nuläget kommer ingå i HIR Kollens olika paket, detta kan dock komma att justeras något inför den slutliga lanseringen.

Ett av paketen riktar sig mot den något större verksamheten som har många olika ”grenar” såsom till exempel växtodling, djurhållning, anställda, entreprenad och certifierade verksamheter. Då ingår två gårdsbesök per år, med dokumentationsgenomgång och vid behov upprättande av dokument. Den dokumenterade egenkontrollen uppdateras och man gör en genomgång av Miljöhusesynen, miljörapportsrapportering, uppdatering av HIR kollens kontrollpärm, senaste information från tillsynsmyndigheten och telefonrådgivning. Vid behov ingår juridisk rådgivning, samt en årlig gruppaktivitet.

HIR Malmöhus rådgivare Anna Starck och Anette Bramstorp tar redan nu emot intresseanmälningar från lantbruksföretagare som tycker att tjänsten kan vara intressant. Kontaktuppgifter finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar