måndag 18 februari 2013

Så undviker du vanliga EU-fel!

Länsstyrelsen i Skåne län har lagt upp mycket pedagogiska bilder över vilka vanliga fel i samband med kontroller. Ett vanligt fel är dåliga vallar med för mycket ogräs, för nedtrampade, för dåligt betade etc som därmed inte berättigar till miljöstöd. Även dåliga fånggrödor och skyddszoner utgör vanliga fel vid kontroller. Nedan ett gäng bilder från Länsstyrelsens hemsida, gå gärna in och titta så att ni anger rätt grödkod och söker rätt stöd i er EU-ansökan.


Mager vall. Underkänd vall.
För mycket tuvtåtel. Underkänd vall.
Nertrampad vall. Underkänd.


För dåligt etablerad fånggröda i majs. Underkänd Foto: Pyret Ovesson
Gödselstuka på fånggröda som skadar fånggrödan. Underkänd.  Foto: Pyret Ovesson

För dålig skyddszon med för mycket ogräs. Underkänd. Foto: Pyret Ovesson

Inte tillräckligt bred skyddszon. Underkänd. Foto: Pyret Ovesson

Jordvall mellan skyddszon och vattendrag. Underkänd. Foto: Pyret OvessonInga kommentarer:

Skicka en kommentar