fredag 15 februari 2013

Vad innebär "tvärvillkorselement" i årets SAM?

Igår öppnade SAM Internet, och fram till 18 april är det nu möjligt att skicka in sin EU-ansökan. I år finns inga större nyheter, förutom för lantbrukare som ligger i område 9, blåmarkerat på kartan nedan. För att skydda småvatten, stenmurar etc så har man utökat gårdsstödet i dessa områden till att även inbegripa dessa så kallade tvärvillkorselement. Inga extra åtgärder ska göras, utan det enda som gäller är att dessa element inte får skadas.


Stödområde 9 Bildkälla: Jordbruksverket
Som tvärvillkorselement räknas :

  • Småvatten som är helt omgivet av åkermark
  • Stora lövträd som står ensamma på en åker och har en krona som är minst 5 meter bred
  • Öppna diken som är anlagda och som ligger på en åker eller mellan två åkrar som ligger intill varandra
  • Stenmurar som ligger på en åker eller mellan två åkrar som ligger intill varandra
Tvärvillkorselementen finns redan utritade på SAM Internets kartor, i form av rosa markeringar - här ett dike eller stengäre:
Läs mer här på Jordbruksverkets hemsida kring vad som gäller för tvärvillkorselement. Som vanligt hjälper HIR Malmöhus gärna till med ansökningarna, info om vår EU-rådgivning hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar