onsdag 20 februari 2013

Viktigt att motverka herbicidresistens!

Herbicidresistens är något som vi tyvärr ser öka i såväl Sverige som i resten av världen. Några anledningar till att se upp med ogräsens resistens är att:
  • Kostnaden för orgäsbekämpning ökar
  • Antalet tillgängliga ogräspreparat minskar
  • Kräver ofta förändring i odlingssystem 
  • Kostar skörd och intäkt
I dagsläget introduceras inga nya verkningsmekanismer på marknaden, vilket gör det oerhört viktigt att vara försiktiga med de som vi har att tillgå idag. I tabellen nedan finns en lista över de verkningssätt som  används i våra svenska bekämpningsmedel.


The International Survey of Herbicide Resistant Weeds (www.weedscience.org) är ett samarbete mellan forskare från 80 olika länder, för att bevaka utvecklingen av herbicidresistens. I diagrammet nedan syns hur herbicidresistensen utvecklats i världen, där ALS hämmaren (finns i bl a Express) är det verkningssätt som har mest utbredd förekomst av resistens.

Utveckling av herbicidresistens Källa: www.weedscience.org
 
 
Även i Sverige har vi sett förekomst av resistens. Under sommaren 2011 samlades en del frön in, och man konstaterade då ett fall av blåklint och ett fall av vallmo med resistens för sulfonylureor. När det gäller åkerven hittades tre fall av resistens mot främst Monitor. I tabellen nedan redogörs för förekomsten av resistens i åkerogräs i Sverige.


Förekomst av herbicidresistens. Källa: Jordbruksverket

Viktigt är så klart att veta hur man ska agera för att minska risken för resistenta ogräs. Jordbruksverket har en bra skrift för den som vill fördjupa sig i ämnet, där även dessa två tabeller är hämtade från. Skriften hittar du här.

Åtgärder för att minska resistensrisken Källa: Jordbruksverket


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar