måndag 29 april 2013

Mikronäringsbrister i höstrapsen!I år är det torrt i markerna och i en del fält syns redan mikronäringsbrister. Här är några bilder på borbrist och manganbrist som tagits under den gångna veckan.
Misstänkt borbrist. Observera blad med uppvikta, skedliknande bladkanter och med brunfärgad kant. Vid kraftig brist kan huvudskottet dö undan.
Sannolikt både bor och manganbehov. Nybildade blad dör av i spetsen och på en del plantor ljusnar även huvudskottets knopp.

Analys från 24 april från rapsplantor med bristsymptom på Söderslätt. Tydligt manganbehov i plantan.


måndag 15 april 2013

Kolla klumprot i höstrapsfälten!

Nu när tillväxten börjar komma igång så är det många som beger sig ut i fält för att kolla status på  höstrapsen. Vi vill dock uppmana alla som är ute i höstrapsfälten att även dra upp några plantor för att kolla klumprot.

Här är några bilder från ett fält som för blotta ögat ser ut att ha klarat vintern, men när man drar upp en planta ser man väldigt tydliga angrepp av klumprot. I den angripna delen av fältet var nästan 90% av plantorna angripna, vilket sannolikt gör det aktuellt att köra upp detta område.

Klumprot är starkt beroende av temperatur, och en sådd i varm jord med efterföljande nederbörd till vattenmättnad är perfekta förhållanden för klumproten att utvecklas. Skördebortfallet beror så klart på angreppsnivå, men vid extrema angrepp finns risk att grödan inte går upp i blom överhuvudtaget.

Plantorna se ut att ha klarat vintern...

... men vid närmare koll ser det mörkt ut.

Närbild av en av de angripna plantorna

torsdag 11 april 2013

Våren igång på Borgeby-fältet!

Våren har börjat lite trevande, men glädjande nog börjar det nu grönska ute på Borgebyfältet. Här kommer ett gäng bilder från demofältet som är tagna i söndags.

Såförberedelser med fräsenGropen med sina olika jordarter. Sandjord närmast kameran, sedan mulljord, styv lera och Borgebys lättlera

Demo om ogräskonkurrens. Bilden visar tidig sådd höstspannmål (närmast kameran) och senare sådd (parcellerna längre bort)


Sargad höstraps men vi har gott hopp om att de flesta demoodlingar ska klara sig!


Olika härdighet i sortdemon

onsdag 10 april 2013

Plantskolesatsning!

Vi hälsar vår nya kollega Anna Larsen välkommen! Hon är utbildad hortonom och ska främst arbeta som plantskolerådgivare, men också förvalta delar av Thilda Håkanssons tjänst inom bärrådgivning under hennes kommande föräldraledighet.
 
- Tjänsten som plantskolerådgivare är helt ny vilket ger mig stora möjligheter att påverka tjänstens utveckling, berättar Anna. Jag kommer att jobba för att förbättra och förstärka de sydsvenska plantskoleföretagarna och med glädje dela med mig av nyvunnen kunskap. Mitt nätverk som främst finns i Danmark och USA, tror jag kommer att hjälpa mig och mina kunder på vägen.

Tidigare har hon varit verksam inom exempelvis plantskoleproduktionen hos Splendor Plant AB på Kullahalvön och Bailey Nurseries Inc. i USA samt arbetat med plantskoleväxter i detaljhandel hos Plantagen.
I samband med att den danska Horteam Expo inkluderas i Borgeby Fältdagar 2013 kommer hortikultur att få större utrymme på mässan. Anna Larsen kommer att vara en av dem som är med under förberedelserna.

fredag 5 april 2013

Dispenser i Skåne för spridning på frusen mark

På många håll i Skåne räknas marken fortfarande som frusen, vilket enligt föreskrifterna innebär att man inte får sprida mineralgödsel. Eftersom vi redan är framme i april, och vårbruket blivit försenat i år så har Länsstyrelsen i Skåne län konstaterat att det är rimligt för kommunerna att ge dispens för spridning på frusen mark.

Länsstyrelsen skriver på sin hemsida:
 Länsstyrelsen bedömer att risken för ytavrinning vid spridning av mineralgödsel under de förutsättningar som beskrivs nedan är liten och anser att det på grund av hur omständigheterna ser ut i år finns skäl för tillsynsmyndigheten ge dispens.

Spridning i växande gröda
Vid spridning på plana fält där risk för ytavrinning inte föreligger är det tillåtet att sprida mineralgödsel i växande gröda om marken är upptinad till ett djup av 5 cm under eventuell morgontjäle.  

Spridning inför vårsådd
Där marken är så plan att ingen risk för yterosion föreligger, är det tillräckligt att marken är så tinad att gödselmedlet kan nedmyllas.

Dispensen söks hos kommunen och måste sökas i varje enskilt fall - det finns alltså ingen generell dispens utan varje lantbrukare måste ta kontakt med sin kommun.