onsdag 10 april 2013

Plantskolesatsning!

Vi hälsar vår nya kollega Anna Larsen välkommen! Hon är utbildad hortonom och ska främst arbeta som plantskolerådgivare, men också förvalta delar av Thilda Håkanssons tjänst inom bärrådgivning under hennes kommande föräldraledighet.
 
- Tjänsten som plantskolerådgivare är helt ny vilket ger mig stora möjligheter att påverka tjänstens utveckling, berättar Anna. Jag kommer att jobba för att förbättra och förstärka de sydsvenska plantskoleföretagarna och med glädje dela med mig av nyvunnen kunskap. Mitt nätverk som främst finns i Danmark och USA, tror jag kommer att hjälpa mig och mina kunder på vägen.

Tidigare har hon varit verksam inom exempelvis plantskoleproduktionen hos Splendor Plant AB på Kullahalvön och Bailey Nurseries Inc. i USA samt arbetat med plantskoleväxter i detaljhandel hos Plantagen.
I samband med att den danska Horteam Expo inkluderas i Borgeby Fältdagar 2013 kommer hortikultur att få större utrymme på mässan. Anna Larsen kommer att vara en av dem som är med under förberedelserna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar