torsdag 23 maj 2013

Generationsskifte på Borgebyfältet

Tack vare ett utökat samarbete mellan Lantmännen Maskin och Borgeby Fältdagar sker det nu ett generationsskifte på Borgebyfältet när en gammal trotjänare går i pension. Det nya samarbetet innebär att fältansvarig personal på mässan från och med i år kommer att få tillgång till en ny traktor under växtodlingssäsongen, detta år en Valtra N103.

– Vi är mycket nöjda med samarbetet, säger Andreas Mårtensson, projektledare för Borgeby Fältdagar. Det kommer att underlätta det dagliga arbetet på fältet. Med tanke på att vi tidigare har haft en Volvo BM från 1960-talet så är skillnaden markant.onsdag 22 maj 2013

10 m skyddszon allt vanligare krav

Boxer har fått en ny registrering, där det ställs krav på en markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten. Skyddszonen ska vara permanent bevuxen, vara anlagd 1 år före behandlingen och bestå av gräs eller gräs i blandning med örtväxter. 

Forbel fick liknande krav tidigare i år, och även Proline har sedan tidigare krav på skyddszon vid bl a dubbelbehandling i höstvete. Trenden är tydlig, och vi kan nog vänta oss att fler produkter får krav på minst 10 m gräszon mot vattendrag framöver.


tisdag 21 maj 2013

Fysiologiska fläckar i Ellvis

Fysiologiska fläckar i Ellvis har de flesta Ellvis-odlare vant sig vid efter de senaste åren. Fläckarna ute i topparna har alltså inte uppstått av ett svampangrepp, utan är en förändring som är sortbunden men som normalt sett inte innebär någon fara för avkastningen. Vanligtvis brukar fläckarna börja synas senare i sortens utveckling, men den torra våren har gjort grödan stressad och redan nu kan man alltså se dessa fysiologiska fläckar i fält!måndag 20 maj 2013

Fosforbrist i korn

Här några nytagna bilder från fosforbrist i korn. Fältet i fråga ligger i fosforklass II,  i kombination med pH 5,7. Det låga pH-värdet gör att fosforn inte blir tillgängligt för växten att ta upp - optimalt upptag för fosfor är vid ett pH-värde mellan 6,5 och 7,5.  

Kornet har gödslats med 10 kg P som bredspridits och harvats ned, kanske kunde kombisådd ha minskat problemet. Fosfor är viktigt för rotsystemets utveckling och grödan är därför känsligast för fosforbrist i början av växtperioden, och förekommer oftare om det är torka efter sådd. De äldsta bladen blir violetta och gulnar i topparna, och plantorna stannar av i tillväxt.Foto: Henrik Nätterlund
Foto: Henrik Nätterlundfredag 17 maj 2013

Trögt utsäde ger randigt fält

Här är en bild från ett fält där det har varit problem med utsädet vid sådd. Utsädet har varit trögt, troligen på grund av betning. När odlaren har kört nedför backen så har såmaskinen inte orkat med att mata ut utsädet, men uppför har gått bra då lutningen på utsädeslådan var bakåt.


torsdag 16 maj 2013

Vårkorn påverkat av Kerb

Här är en bild från ett fält där det i höstas kördes Kerb mot renkavle i höstraps. Höstrapsen utvintrade och fältet såddes om med vårraps. På det angränsande fältet såddes vårkorn, och vid sådden kördes ca 1,5-2 meter in på området där rapsen utvintrat och Kerb hade körts.
 
Plantorna på bilden är från detta område, och man ser Kerb-effekterna på kornplantorna då de sväller upp nere vid rothalsen. Detta gör att transporten i plantan stryps och plantan dör. Det är alltså förknippat med mycket stor risk att så om Kerbbehandlade fält med vårspannmål.
 
 

fredag 10 maj 2013

Gropenbilder
Under sommarens Borgeby Fältdagar kan man diskutera olika jordarters egenskaper. Liksom förra året finns det 2013 olika jordarter i Gropen som sandjord, mulljord och lerjord. Kan ni gissa vilken som är vilken av bilderna nedan? Svaren finns längst ner i inlägget...A

B

C

I årets Gropen kommer man även kunna diskutera markpackning, och förberedelserna inför detta är i full gång.


Här packas den styva leran

Skillnad mellan packat och opackat hjulspårRätt svar är: A Lerjord (fint sönderfrusen struktur efter vintern). B Mulljord (mörkare med tydlig aggregatstruktur). C Sandjord (enkelkornsstruktur)

onsdag 8 maj 2013

Fältvandring på Borgebyfältet!

Nytt för i år är att HIR Malmöhus vid två tillfällen bjuder in till fältvandring på Borgebyfältet. Den intresserade växtodlaren kan därmed följa demoförsökens utveckling fram till mässan, samtidigt som man får möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar i fält tillsammans med några av HIR Malmöhus växtodlingsrådgivare.

Första fältvandringen är torsdagen den 16 maj kl 18.00-20.00, och nästa träff blir tisdagen den 11 juni mellan 18.00-20.00.

En av de intressanta demoodlingarna som kan beskådas under fältvandringen är en sk winterfitnessdemo, där höstraps etablerats och behandlats på olika sätt under hösten för att se hur övervintringen påverkas. Givetvis kommer även sortdemon besökas, där man kan se en del intressanta skillnader i övervintring mellan olika höstvetesorter.tisdag 7 maj 2013

Bilder från Borgebyfältet!

Lite bilder från Borgebyfältet från de gångna veckorna!

Det blev ett riktigt kyligt vårbruk.

Varma dagar har dock drivit på vårsäden!


Gödningsspridning i vårsädesparceller.
  
Nu är det torrt som fnöske ute i fälten så bevattningen rullar för fullt!