onsdag 22 maj 2013

10 m skyddszon allt vanligare krav

Boxer har fått en ny registrering, där det ställs krav på en markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten. Skyddszonen ska vara permanent bevuxen, vara anlagd 1 år före behandlingen och bestå av gräs eller gräs i blandning med örtväxter. 

Forbel fick liknande krav tidigare i år, och även Proline har sedan tidigare krav på skyddszon vid bl a dubbelbehandling i höstvete. Trenden är tydlig, och vi kan nog vänta oss att fler produkter får krav på minst 10 m gräszon mot vattendrag framöver.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar