torsdag 16 maj 2013

Vårkorn påverkat av Kerb

Här är en bild från ett fält där det i höstas kördes Kerb mot renkavle i höstraps. Höstrapsen utvintrade och fältet såddes om med vårraps. På det angränsande fältet såddes vårkorn, och vid sådden kördes ca 1,5-2 meter in på området där rapsen utvintrat och Kerb hade körts.
 
Plantorna på bilden är från detta område, och man ser Kerb-effekterna på kornplantorna då de sväller upp nere vid rothalsen. Detta gör att transporten i plantan stryps och plantan dör. Det är alltså förknippat med mycket stor risk att så om Kerbbehandlade fält med vårspannmål.
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar