torsdag 20 juni 2013

Paneldebatt om framtidens växtskydd på Borgeby Fältdagar

För att ge besökarna på Borgeby Fältdagar ytterligare en dimension av mässans växtskyddstema bjuds representanter från bland annat Kemikalieinspektionen, LRF och Svenskt Växtskydd in för att ge sin syn på framtidens växtskydd. För tredje året i rad arrangeras en paneldebatt i samband med invigningen.
Debatten leds av Nils Yngveson, växtodlingsrådgivare vid HIR Malmöhus och medlem av Jordbruks-verkets växtskyddsråd. Han menar att svenska växtodlare befinner sig i en mycket utsatt och osäker position idag.
– Svenska växtodlare ska konkurrera på en öppen marknad samtidigt som Sverige ofta går före när det gäller införandet av ökade krav och restriktioner. Det ökar kostnaden och riskerar ibland även att ge ökad påverkan på miljön när andra, mindre effektiva metoder, måste användas istället.

Nils Yngveson ser därför som sin uppgift att genom debatten ge besökarna klara besked om vilken växtskyddsväg panelen vill att svenskt jordbruk egentligen ska vandra.

Hållbar användning 2014? Under debatten kommer både kortsiktiga och långsiktiga ämnen att tas upp. EU-direktivet ”Hållbar användning av bekämpningsmedel” säger bland annat att redan nästa år ska alla jordbruks-producenter inom EU använda sig av integrerat växtskydd.
– Hur pass väl förberett på detta är svenskt lantbruk egentligen, undrar Nils Yngveson.

Panelen kommer även att diskutera hur framtidens hållbara jordbruk ska se ut. Är ekologisk produktion lösningen på längre sikt eller kommer framtidens jordbruk kräva en gyllene medelväg?

Debatten börjar direkt efter invigningen och pågår mellan kl. 13.15 - 14. Platsen är scenen vid stora Mattältet.

Årets paneldeltagare är: • Hans Hagenvall, Svenskt Växtskydd
• Erik Andreasson, Professor och enhetschef resistensbiologi SLU Alnarp
• Sunita Hallgren, växtskyddsexpert LRF
• Peter Bergkvist, växtskyddsexpert Kemikalieinspektionen
• Roger Tiefensee, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson Centerpartiet
• Linda Wemmert, riksdagsledamot och ansvarig för kemikaliefrågor Moderaterna

Moderator: Nils Yngveson, HIR Malmöhus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar