tisdag 23 juli 2013

Nu lanserar vi Grannens Skörd!

Skörden har så sakta rullat igång i Skåne, där bl a tröskning av höstkorn och raps har inletts i helgen. För att kunna hålla koll på skördeläget i landet lanserar HIR Malmöhus ett nytt koncept där lantbrukare och andra intressenter enkelt kan följa skördeutvecklingen runt om i Sverige. Vår förhoppning är att den här tjänsten kommer att vara intressant och komma till nytta för båda odlare och andra i branschen.  

Intresset är stort bland lantbrukare och andra i branschen att kunna följa skördeutvecklingen. – Man är nyfiken på hur det går för grannen, men många tycker också att det är intressant att se hur det går på andra håll i landet, säger Nils Yngveson, växtodlingsrådgivare på HIR Malmöhus och en av initiativtagarna.   Du behöver inte ha någon prenumeration för att använda tjänsten. Den är tillgänglig för alla och kostar inget att använda.

Hur funkar det? Via HIR Malmöhus hemsida www.hirmalmohus.se klickar du dig in på Grannens Skörd, eller går du direkt via denna länk. På sidan fyller du i gröda, sort, skördedatum, avkastning och postnummer. Tryck sedan på spara och dina skördeuppgifter registreras i databasen. På samma sida kan du söka på gröda, skörd, postnummer – det sistnämnda för att se resultaten för en särskild region. Varje registrerad skörd markeras med en flagga på kartan.  Enkelt och smidigt!

Under säsongen kommer du också att kunna följa hur skörden ser ut i olika delar av landet. Verktyget kan komma att vidareutvecklas och även innehålla andra jämförelser, exempelvis priser. Något som skulle kunna hjälpa lantbrukarna i sina framtida affärer och förhandlingar.   Uppgiftslämnaren är anonym och kommer inte att kunna spåras.

tisdag 2 juli 2013

Borgeby Fältdagar 2013 -ännu en succé!

Borgeby Fältdagar fortsätter locka besökare och utställare från hela norra Europa, totalt kom 18 300 besökare till mässan. Vi på HIR Malmlhus vill givetvis tacka alla som på något sätt varit involverade i mässan - besökare, utställare, medarrangörer, mfl.

Vi återkommer snart med en samling över olika highlights från mässan, men fram till dess så vore vi tacksamma för feedback och kommentarer från er! På Borgeby Fältdagars hemsida finns en enkät som ni gärna får fylla i. Bland enkätsvaren drar vi tio vinnare som får vars en USB-traktor hemkickad på posten!

Enkäten hittar du här.