onsdag 9 oktober 2013

18 oktober sista dag att förlänga åtaganden!

Nästa fredag, den 18 oktober, är sista dag att förlänga sina åtaganden för miljöersättningar. Detta gäller för de lantbrukare som har åtaganden som går ut 31 december 2013 men som vill fortsätta få pengar även under 2014.

Det är dock inte alla miljöersättingar som kan förlängas, utan regeringen har gjort prioriteringar och de som kan förlängas är:

- certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion (gäller både växtodling och djurhållning)
- betesmarker och slåtterängar (dock inte utvald miljö)
- vallodling

Information har skickats ut till alla som är inne i ett miljöåtagande, vilket innebär att även lantbrukare med åtaganden som inte går att förlänga har fått brev om förlängning. Det är dock endast de tre ersättningarna ovan som kan förlängas.

Att förlängningen ska göras nu beror på att Länsstyrelsen måste hinna fatta beslut om åtagandet innan årets slut, och därför gick det inte att samköra med nästa års SAM-period.

På Jordbruksverkets hemsida finns ett gäng frågor och svar för den som har funderingar kring sitt åtagande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar