tisdag 5 november 2013

Sverige och Finland minst nitrat i vattnet

År 1991 beslutade EU om nitratidirektivet, som medlemsländerna sedan arbetat med att införliva i det egna landet. Målet är bl a att minska mängden nitrat i grundvattnet, och nu har Europakommissionen granskat nitrathalterna i medlemsländernas grundvatten.

Sverige och Finland är bäst i EU, där inga eller nästan inga vattenprover överskrev hälsogränsvärdet på 50 mg nitrat per liter. Sämst i klassen är bland annat Tyskland där 50% av proverna överskrider gränsvärdet. Tyskland är ett av de sju medlemsländer som fått undantag från begränsningen om 170 kg N från stallgödsel, och där är det inte ovanligt med 230-250 kg N/ha till vallar.

Läs mer hos Greppa Näringen.