Om HIR Malmöhus

HIR Malmöhus AB är ett expansivt konsultföretag inom lantbruk och trädgård. Vår affärsidé är att optimera lantbrukarnas produktion genom personlig rådgivning och att vara en kunskapsorganisation som utvecklar svenskt lantbruk. Tillsammans spänner vi över många ämnesområden. Därför kan vi vara en diskussionspartner och rådgivare för hela ditt företag. Vi erbjuder oberoende och personlig rådgivning inom växtodling inklusive bär, grönsaker och prydnadsväxter, maskin/energi, miljö, bygg, landsbygdsfrågor samt ekonomi och marknad.

HIR Malmöhus AB arrangerar årligen mässan Borgeby Fältdagar. Dessutom ger vi ut HIR-brev och tidningen Arvensis, utför projekt, arrangerar kurser och lantbruksresor. Vi har stor kunskap inom process- och projektledning. Vår försäljningsavdelning kan hjälpa dig med marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster inom den agrara sektorn. HIR Malmöhus AB har idag 34 medarbetare och är sedan den 1 januari 2010 eget bolag.

HIR Malmöhus AB är det första delvis personalägda bolaget inom HS-sfären. Engagemanget från medarbetarna är stort. Företagskulturen är unik och en viktig framgångsfaktor för de senaste årens expansion. Varje individ har möjlighet att arbeta med det man brinner för inom översiktliga mål. Man har en stor frihet och ingen detaljstyrning. Vi utvecklar ständigt nya rådgivningsområden och tjänster. Allt detta gör att HIR Malmöhus är en attraktiv arbetsplats.

Historik
Hushållningssällskapets Individuella Rådgivning, HIR, startade i dåvarande Malmöhus län 1980 när den förste rådgivaren för HIR anställdes. 30 år senare, den 1 januari 2010, bildade HIR eget bolag för rådgivnings-verksamheten. Då hade HIR under ett antal år verkat som en självständig del av Hushållningssällskapet (HS) Malmöhus.

HS Malmöhus är huvudägare i det nya bolaget och äger minst 60 %. Resten av bolaget ägs av personalen. Intresset för att bli delägare i företaget har varit stort bland personalen. Som eget bolag finns också möjlighet att äga dotterbolag. Så är fallet med exempelvis Arvensis, tidningen som HIR Malmöhus startade våren 2008.
 
Styrelsen
Styrelsen för HIR Malmöhus AB består av ordförande Nils Gyllenkrok, Björnstorps och Svenstorps Godsförvaltning, Bengt L Andersson, BAG Management & Individutveckling AB som har lång erfarenhet från näringslivet och flera styrelser, Per Erik Wikberg, en driftig lantbrukare och Sara Johnson, HIR Malmöhus AB, som representerar personalägarna. Erik Stjerndahl är vd för det nya bolaget och adjungerad i styrelsen.

Länkar:

HIR Malmöhus AB
Borgeby Fältdagar
Arvensis